สามารถติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ได้ที่ Facebook: Sammy.BeautyCotton

left01 056

Gauze - Non Sterilized 100 pcs. ผ้าก๊อตพับ 100 ชิ้น

Gauze Roll 36" 100 yds. ผ้าก๊อตม้วนท่อน 36 นิ้ว
View Full-Size Image


Gauze Roll 36" 100 yds. ผ้าก๊อตม้วนท่อน 36 นิ้ว

รหัสสินค้า: SM-ST-8
Call for Pricing

Ask a question about this product

Gauze Roll 36" 100 yds.

ผ้าก๊อตม้วนท่อน 36 นิ้ว

Free Cutting Service

FullSizeRender